Szociális temetés

2013. évi CXXXVIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról rendelkezik 2014. január 1-vel a szociális temetés igénybevételi lehetőségeiről és körülményeiről.

 

A törvény eredeti szövegezését IDE kattintva tudja elolvasni. A 2013. évi CXXXVIII. törvény 10. § tartalmazza a 24/A § és a 24/B §, melyeknek az alábbi a tartalma:

A szociális temetés előnyei az Ön számára:  

24/A. § (3) Szociális temetés keretében az elhunyt hűtéséről, szállításáról, továbbá az eltemettető választása szerint a hamvasztásról az állam gondoskodik. A szociális temetéshez az állam sírhelyet, koporsót, urnát és sírjelet biztosít.

24/A. § (5) Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni.

24/B. § (1) Egészségügyi intézményben elhunytnál és boncolás esetén nincs lehetőség a személyes öltöztetésre. Egészségügyi és boncolást végző intézmény a boncolást követően a szociális temetés igénylésének igazolása alapján a holttestet a kegyeleti szempontok figyelembevételével helyreállítva és felöltöztetve adja át.

(2) A halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvos a holttesttel való közvetlen érintkezést a szociális temetésben személyes közreműködést ellátók számára közegészségügyi, járványügyi vagy kegyeleti okokból megtilthatja.

 

A szociális temetés hátrányai az Ön számára:

24/A. § (4) A köztemető fenntartója jogszabályban meghatározott esetben a köztemetőben szociális parcellát jelöl ki.

Vagyis: Köztudott, hogy a temetőink így is eléggé megteltek, feltételezhető, hogy a temető üzemeltetője a fenti jogszabályi pontnak csakis úgy tud megfelelni, ha a temető „végében” vagy a temetőhöz tartozó parlagon fekvő területen jelöli ki a szociális parcellát – mivel máshol nincs hely. Valószínűleg ez, a szociális parcella lesz a bejárattól és a ravatalozótól a legmesszebb, így ide lesz a legkörülményesebb eljuttatni az elhunyt koporsóját, kézben történő szállítással. Ön és családtagjai felkészültek arra, hogy adott esetben szeretett halottjuk koporsóját akár több száz méteren keresztül vigyék a kezükben? Fogják ezt bírni, vagy esetleg útközben le-le teszik majd a földre a koporsót?

 

 

24/A. § (5) Szociális temetés választása esetén az eltemettetőt temetési költségek nem terhelik, és azok hagyatéki teherként sem érvényesíthetők. Ha az eltemettető a szociális temetésre vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltér, köteles a temetéshez kapcsolódó előkészítés, öltöztetés, szállítás, hűtés, esetleges hamvasztás költségét, a sírhely megváltási díját, a felhasznált koporsó vagy urna és sírjel árát a költségviselő szervezet részére megtéríteni.

Vagyis: Nagyon egyértelműen fogalmaz a törvényalkotó, miszerint, ha valaki nem tudja saját maga felöltöztetni a nem egészségügyi intézményben (pl: lakáson, szociális vagy öreg otthonban, hospice intézetben, elfekvőben) elhalálozott hozzátartozóját, vagy nem ássa ki és hantolja vissza a sírhelyet vagy nem helyezi a sírba az elhunytat, vagy nem szállítja kézben a koporsót vagy urnát a temetőn belül a ravatalozótól a sírig, úgy megszegi a személyes közreműködés szabályait. Ha bármelyik a felsorolásban szereplő momentum elvégzését megtagadja, kihagyja, vagy nem végzi el a hozzátartozó, akkor nem jogosult a szociális temetés igénybevételére és a temetés során felmerült összes költséget meg kell fizetnie annak az önkormányzatnak, ahol a szociális temetést igényelte! Felkészült Ön anyagilag arra, hogy akár több százezer forintot visszafizessen, ha valamely okból eltér a szociális temetés előírásaitól? Jól átgondolta Ön, hogy mivel is néz szembe?Felsorolás szerűen kigyűjtöttük Önnek, hogy ma milyen árakkal dolgozik a Budapesti Fővárosi Önkormányzat egy, a szóban forgó koporsós temetésre kifizetendő díjakat tekintve:

Elhunyt szállítása kórházból temetőbe vagy hamvasztó üzembe:17.501 Ft

Hűtési díj naponként: (minimum 5-6 napról beszélhetünk) 5*4754 Ft = 23.770 Ft

Elhunyt hűtőbe helyezése, kivétele: 1.600 Ft

Sírhely megváltási díja 25 évre: 95.700 Ft-tól

Ravatalozás: 42.504 Ft

Koporsó: 35.000 Ft-tól

Sírjelző: 3.500 Ft-tól

Összesen: 219.575 Ft-tól

(Árak 2013. november 1-én érvényben lévő árlista alapján)

Természetesen az elhunyt hűtési díját, esetleges öltöztetési díját és a kórházból vagy halottasházból krematóriumba vagy temetőbe történő szállításának díját is ki kell majd fizetni!


 

24/A. § (7) Az eltemettető vagy az általa felkért személy a szociális temetés igénylése során nyilatkozatban vállalja, hogy maga látja el a következő temetkezési szolgáltatásokat:

a) az elhunyt temetésre való előkészítése (mosdatása, felöltöztetése), kivéve a 24/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetet,

b) sír vagy urnasír kiásása és visszahantolása,

c) koporsó, urna gépjármű nélküli szállítása a temetőn belül, és

d) a sírba helyezés vagy urnaelhelyezés

(a továbbiakban együtt: személyes közreműködés).

Vagyis: Ebben a pontban a jogalkotó tételesen felsorolta, hogy mik azok a kötelezően elvégzendő feladatok melyek nélkül nem vehető igénybe az ingyenességet biztosító szociális temetés. Amennyiben lakáson vagy szociális intézményben halálozik el hozzátartozója és nem kerül sor kórboncolásra, úgy az Ön kötelessége megmosdatni és felöltöztetni a holttestet. Továbbá a temetőben a kijelölt szociális parcellában a koporsós vagy urnasírhelyet Önnek és családjának kell kiásnia és a temetéskor visszahantolnia, az elhunyt koporsóját vagy urnáját a kiásott sírba behelyezni és a temetéskor a koporsót vagy az urnát kézben a temető ravatalozójától a kijelölt sírig elvinni. Ha ezen feladatok mindegyikét elvégzi, akkor lesz csak ténylegesen ingyen az elhunyt temetése. Ön el tudja végezni a fent felsorolt munkálatokat, melyeket több éve a sírásó szakmában dolgozó férfiak is nagy erőfeszítések árán tudnak végrehajtani? Végig gondolta, hogy mi van akkor, ha tűz a nap és kánikula van, vagy szakad az eső, illetve télen éppen meg van fagyva a talaj?

 

 

24/A. § (11) Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényelt, azonban nem tud gondoskodni a személyes közreműködés biztosításáról és erről tájékoztatja az önkormányzatot, amely közköltségen történő temetés keretében gondoskodik az elhunyt eltemettetéséről. A költségek hagyatéki teherként érvényesíthetők.

Vagyis: Értelmezzük csak ezt egy kicsit. Szóval Ön bejelenti az igényét a szociális temetésre. Ön helyett kifizetik a kórházi öltöztetési és hűtési díjat, a kórházból a temetőbe vagy krematóriumba történő szállítást, a temetői sírhely és hűtési díjat, a koporsót vagy urnát és a sírjelzőt. Valami miatt Ön nem tud személyesen közreműködni a temetés során – ezzel megszegve a szociális temetésre vonatkozó jogszabályt – így nem jogosult az ingyenes temetésre. Ergó a fent felsorolt összes költséget meg kell térítenie az önkormányzatnak. de akkor már nincs választási lehetősége a temetkezési szolgáltatót illetően, muszáj igénybe vennie az önkormányzati szolgáltatót. De ugye azt gondolja, hogy jelenleg nem a szóban forgó szolgáltató a legolcsóbb a piacon? Miért nem egyből egy versenyképes árakkal működő temetkezési szolgáltatót bíz meg?


 

24/B. § (3) Szociális temetés esetén kizárólag a 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott kellékeket lehet felhasználni.

Vagyis: Ön nem választhat, illetve nem vásárolhat más koporsót, urnát vagy sírjelzőt csakis kizárólag azt használhatja, amit a szociális temetés kapcsán a temetőben rendelkezésre bocsájtanak a temetés lebonyolítására. Nem érzi majd úgy, hogy már-már futószalag szerű temetéssel lett végső nyugalomra helyezve szeretett halottja? Ön szerint ez méltó búcsú? Önt is így temetné el az az ember, akinek a temetéséről így szeretne gondoskodni?

 

24/B. § (5) Szociális temetési helyre az első betemetéstől számított 25 éven belül kizárólag szociális temetés keretében urna elhelyezése történhet.

Vagyis: Ez a jogszabály kizárja annak a lehetőségét, hogy a most koporsóval temetésre kerülő – mondjuk férj – házastárs mellé lehessen temetni a túlélő házastársat koporsós szertartással. Választás elé állítja a rendelkezőt a jogszabály: vagy külön-külön pihennek végső nyughelyükön kívánságuk szerint hagyományos koporsós módon eltemetve, vagy a túlélő családtag csakis kizárólag hamvasztásos temetéssel kerülhet a sírba. Illetve még az sem teljesen biztos, hiszen valakinek vállalnia kell az Ön temetésén a személyes közreműködést! Végig gondolta, hogy nem szeretne Ön a szeretett párja mellett végső nyughelyre találni a földi élet után? Van olyan ember az életében, aki majd Önt fogja eltemetni ugyanabba a sírba személyes közreműködés mellett? Biztosan ez az egyetlen módja, hogy eltemesse hozzátartozóját?

 

24/B. § (8) b) a szociális parcellával rendelkező temető üzemeltetője a munkavégzés szabályairól őket tájékoztatta, a munkavégzés során esetlegesen előforduló baleset miatt kártérítési követeléssel sem a temető tulajdonosa, sem a temető üzemeltetője, sem pedig az eltemettető felé nem élhetnek.

Vagyis: Már a törvény alkotója is előre tart attól, hogy a szociális temetés megrendezése során vagy annak előkészületei közben balesetek következnek be. Valószínűleg abból ered ez a feltételezés, hogy egy temető üzemeltetője tudja, egy koporsós sírt szakszerűen kiásni és azt biztosítani a beomlás veszélye alól megfelelő szakértelmet igényel. Önnek van ilyen irányú képzettsége, esetleg tapasztalata? Biztos, hogy Ön akarja kiásni szeretett halottjának a sírhelyét?

Amennyiben a fentebb olvasottak elgondolkodtatták arról, hogy Önnek nem a szociális temetésre van szüksége, úgy kérjük olvasson tovább, az ésszerű és valószínűleg olcsóbb megoldást lentebb találja!

Cégünk ingyen temetés nem tud vállalni, mivel munkatársaink családjának megélhetését a bérük kigazdálkodásával tudjuk garantálni, az adókat az államnak meg kell fizetni, a halottszállító autóinkba üzemanyagot kell tölteni, illetve nem a büntetés végrehajtási intézményektől „kapjuk” a koporsót vagy az urnát, hanem magyar vállalkozásoktól vásároljuk meg azokat.

De a fentiek legyenek a mi problémáink nem az Öné.

Önnek sokkal nagyobb problémája van:

meghalt egy családtagja és nincs pénze eltemetni a temetőben!

Segítségére leszünk abban, hogy az Ön szűk anyagi lehetőségeinek is megfelelve, méltó temetést tudjunk rendezni elhalálozott családtagjának.

Társaságunk a hamvasztásos temetésben tud Önnek segíteni rendkívül kedvezményes és versenyképes áron. A temetői elhelyezéssel vagy hamvak szórásával szemben mi altemplomban történő hamvak szórását vagy a természetben történő temetkezést illetve a hamvak legális hazavitelét javasoljuk, mint alternatívát. A templomban nem csak hívő és a vallást gyakorló személyeket lehet eltemetni, hanem bárkit, akinek ez volt a kívánsága vagy hozzátartozója így rendelkezik. Továbbá a szertartás lehet polgári jellegű is, nem kötelező egyházi temetést rendezni, papot hívni. A természetben történő temetkezés helyét pedig ki-ki maga választhatja meg, lehet az folyó vagy állóvíz, erdő, hegy vagy esetleg az elhunyt vagy az Ön számára kedves hely is. A temetői árakat és viszonyokat tekintve jóval olcsóbban és egyszerűbb ügyintézéssel tudja megrendezni az Ön által elképzelt temetést szeretett hozzátartozója számára, mintha bármelyik budapesti temetőben próbálná is meg azt elintézni.

A hamvasztásban és a hamvak elhelyezésében tudunk Önnek kedvező megoldásainkkal segíteni, hogy a szűk anyagi lehetőségek ellenére is méltó búcsút vehessen szeretett családtagjától!

Kérjen tőlünk konkrét árajánlatot az Önt érdeklő szertartási formára az alábbi gomb megnyomásával:

Hamvasztásos temetési árajánlat

Kérjük, töltse ki az itt látható kérdőívet, ezáltal pontos, személyre szabott temetési árkalkulációt tudunk küldeni az Ön részére.

Hol kívánja elhelyezni a hamvakat? *:
Temető vagy templom megnevezése:
Rendelkezik-e már sírhellyel?:Milyen típusú a sírhely?:
Hol fekszik az elhunyt? *:
Kórház vagy temető megnevezése *:
Megjegyzés, közlemény:
Milyen formában kéri az ajánlatot? *:


Az Ön neve *:
Az Ön e-mail címe *:
Az Ön telefonszáma *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!