Hamvak hazavitele

A 2013. november 1-én hatályba lépett, a már régen várt új temetkezési törvény egyértelműen rendezi azon urnák sorsát, melyekben szeretett halottja hamvait kívánja hazavinni.

Szó sincs arról, hogy nem lehet hazavinni az elhunyt hamvait tartalmazó urnát!

A szóban forgó törvény megfelelő keretet biztosít arra, hogy a régóta „fenyegetett” urna-hazavitelt legális és a kegyeleti jogokat abszolút nem sértő módon lehessen kivitelezni. Természetesen bizonyos körülményeknek és kikötéseknek messzemenően meg kell felelni, de erre itt a megoldás:

Vállaljuk az urna hazavitelének megszervezését és lebonyolítását a törvényi megfelelőség teljes betartása mellett, jogi garanciával, rövid ügyintézési idő mellett!

Kérjük tanulmányozza a vonatkozó jogszabályokat, hogy Ön is tisztában legyen a jogaival illetve kötelezettségeivel.

 

2013. évi CXXXVIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény módosításáról 7. § szerint az alábbiak alapján kell eljárni:

7. § (1) A Ttv. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hamvakat tartalmazó urnát az eltemetésre köteles személynek az elhunyt végrendelete, ennek hiányában

a) a temető vagy temetkezési emlékhely befogadó nyilatkozata, vagy

b) a hamvak temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre kötelezett személy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának meglétéről az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti, az eltemetésre kötelezett személyek nyilatkozatairól szóló nyilvántartás vezetésére az önkormányzat által kijelölt köztemető igazolása alapján kell kiadni.”

 

(2) A Ttv. 21. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az eltemetésre köteles személy nyilatkozata tartalmazza az eltemetésre köteles személy nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét, nyilatkozattételkori bejelentett lakcímét és a hamvak elhelyezése tervezett helyének címét.

(5) A hamvakat tartalmazó urna temetőn, temetkezési emlékhelyen kívüli elhelyezése esetén az eltemetésre köteles személy nyilatkozatában vállalja, hogy az urnát kegyeleti igényeknek megfelelő körülmények között tárolja és az elhunyt közeli hozzátartozói részére a kegyeleti jog gyakorlásának lehetőségét biztosítja, valamint az elhunyt közeli hozzátartozóit az urna elhelyezésére szolgáló hely címének változásáról tájékoztatja."

 

379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról 15. § szerint az alábbiak alapján kell eljárni:

15. § A Vhr. 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Tv. 21. §-ában foglaltaknak megfelelően kiadott urna bármely olyan ingatlanon vagy temetkezési emlékhelyen elhelyezhető vagy eltemethető, ahol a tulajdonos (kezelő), továbbá az ingatlan jogszerű használója ehhez hozzájárult és a kegyeleti igények biztosíthatók. Ezek a rendelkezések a korábban temetőben elhelyezett urnára is alkalmazhatóak.”

Vagyis bárki hazaviheti szeretett halottja hamvait lakásába amennyiben annak tulajdonosa vagy jogszerű használója.

Lépjen kapcsolatba velünk, hogy mielőbb intézkedni tudjunk a hamvak hazavitelével kapcsolatban!

Elérhetőségeinkhez kattintson ide!


Hamvasztásos temetési árajánlat

Kérjük, töltse ki az itt látható kérdőívet, ezáltal pontos, személyre szabott temetési árkalkulációt tudunk küldeni az Ön részére.

Hol kívánja elhelyezni a hamvakat? *:
Temető vagy templom megnevezése:
Rendelkezik-e már sírhellyel?:Milyen típusú a sírhely?:
Hol fekszik az elhunyt? *:
Kórház vagy temető megnevezése *:
Megjegyzés, közlemény:
Milyen formában kéri az ajánlatot? *:


Az Ön neve *:
Az Ön e-mail címe *:
Az Ön telefonszáma *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!