Szükséges iratok

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok

Egy haláleset a legnagyobb tragédia, ami érheti a családot. Ilyenkor az ember fejében rengeteg megválaszolatlan gondolat kering. Nincs idő, sem energia arra, hogy a szinte sohasem használt iratokat keresgélje az elhunyt lakásában, és ha nem találja, akkor utánajárjon bürökratikus hivatalokban, hosszú várakozási idő mellett, vagy éppen sorban állással.

Cégünk bizonyos dokumentumok beszerzésében tud segítséget nyújtani - ilyenek a Halottvizsgálati Bizonyítvány, hamvasztási engedély, sírnyitási tisztiorvosi engedély -, de a megváltozott jogszabályi környezet miatt a haláleset anyakönyvezéséhez szükséges születési, házassági vagy adott esetben a házastárs halotti anyakönyvi kivonatának beszerzésében - rajtunk kívülálló okokból - sajnos nem.

 

Haláleset anyakönyvezéséhez szükséges dokumentumok

Egy haláleset a legnagyobb tragédia, ami érheti a családot. Ilyenkor az ember fejében rengeteg megválaszolatlan gondolat kering. Nincs idő, sem energia arra, hogy a szinte sohasem használt iratokat keresgélje az elhunyt lakásában, és ha nem találja, akkor utánajárjon bürokratikus hivatalokban, hosszú várakozási idő mellett, vagy éppen sorban állással.

Nézzük, milyen dokumentumokra lesz szükség a halotti anyakönyvi kivonat kiállításához:

  • az elhunyt személyi igazolványára
  • lakcímkártyájára, ha volt
  • születési anyakönyvi kivonatára
  • ha házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonatára
  • ha elvált volt, akkor a válás tényét bizonyító bírósági ítéletre vagy igazolásra
  • ha özvegy volt, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonatára

Amennyiben az elhunytnak volt érvényes jogosítványa, útlevele, akkor ezeket az okmányokat is le kell adni érvénytelenítés céljából.

 

Ha az elhunyt külföldön született és Magyarországon halálozott el, akkor az anyakönyvezető kérheti az elhunyt születési anyakönyvi kivonatának magyar nyelvre történő hiteles fordítását is. Természetesen, ilyen esetben is segítséget tudunk nyújtani. 

A legfontosabb, amit tudnia kell, hogy a temetés lebonyolításához nincs szükség a halotti anyakönyvi kivonatra, de az anyakönyvi hivatal felé a lehető leghamarabb meg kell tenni a bejelentést a halálesetről, hogy a központi elektronikus nyilvántartásban át tudják vezetni a változást. A halotti anyakönyvi kivonat kiállítására 30 napos ügyintézési időt tesz lehetővé a jogszabály az anyakönyvi hivatalok részére. Ez a határidő 2 alkalommal indokolt esetben meghosszabbítható. Az ügyintézés megkezdésekor az anyakönyvvezető a Halottvizsgálati Bizonyítványon bélyegzővel, dátummal igazolja a bejelentés tényét és dátumát. Ezzel a lebélyegzett Halottvizsgálati Bizonyítvánnyal már megtörténhet a temetés.

Tehát nincs ok aggodalomra, ha néhány napon belül nem készül el a halotti anyakönyvi kivonat, emiatt a temetés nem marad el!

Díjmentesen ránk bízhatja az ügyintézést teljes körűen, hiányos alap iratok esetében is. Ha nincs meg minden szükséges, fentiekben felsorolt alap irat, akkor sincs komoly probléma, de minél több okmány rendelkezésre áll, annál gyorsabb a halotti anyakönyvi kivonat kiállítása.

Irodánk munkatársai eredetiben csak a Halottvizsgálati Bizonyítványt, személyi igazolványt, és ha volt, a lakcímkártyát fogják kérni, viszont pontos adatokra van szükségünk az elhunyt családi állapotát illetően:

  • Elvált, özvegy, vagy egyedülálló volt-e az elhunyt a halál pillanatában
  • Ha elvált volt, információra lesz szükségünk azzal kapcsolatban, hogy mikor és hol történt a válás. Ez sokszor megállapítható a házassági anyakönyvi kivonatból, amibe régen a váláskor záradékként jegyezték be a válási adatokat.
  • Ha özvegy volt az elhunyt és nincs meg az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, fontos tudni a házastárs halálozási időpontját, de legalább a halálozás helyét, hogy az illetékes anyakönyvi hivatalban beszerezhetőek legyenek a hiányzó adatokat.

Ha ránk bízza az ügyintézést, a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását a halál helye szerint illetékes anyakönyvi hivatalban kérelmezzük az Ön által aláírt meghatalmazással. Ha nincs meg minden irat, az anyakönyvvezetők a rendelkezésükre bocsájtott információ és a számukra elérhető nyilvántartások alapján beszerzik a hiányzó iratokban szereplő adatokat és ezek felhasználásával állítják ki a halotti anyakönyvet. Új iratok kiállítására ilyenkor nem kerül sor. Több hiányzó irat esetén sajnos akár hetekig is elhúzódhat ez a folyamat, de mint már említettük, a temetés lebonyolítását ez nem akadályozza. Amint elkészült a halotti anyakönyvi kivonat, azonnal értesítjük Önt, hogy befáradhat irodánkba az anyakönyvért, vagy kérésének megfelelően postázzuk.

A temetés megrendelése során tehát a Szomorúfűz Temetkezés munkatársai eredetiben csak a Halottvizsgálati Bizonyítványt, a személyi igazolványt, és ha volt, akkor a lakcímkártyát fogják kérni, de a többi okmány bemutatása jelentősen meggyorsítja az ügyintézést.